Danh mục: Psychology

Người làm marketing am hiểu Behavioral psychology – tâm lý học hành vi sẽ có lợi thế lớn. Họ có thể dễ dàng thôi miên hành vi của users/readers thông qua content và experience.

Những yếu tố nào tác động đến hành vi người tiêu dùng? 

Một chiến dịch Marketing hiệu quả, mang lại tỷ lệ chuyển đổi hấp dẫn cho các doanh nghiệp thì không thể bỏ qua bước nghiên cứu hành vi người tiêu dùng. Hành vi tiêu dùng của khách hàng được tác động bởi rất nhiều yếu tố và từ các yếu tố này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng hoặc từ chối mua sản phẩm từ doanh nghiệp. Do vậy, hãy cùng GrowLife tìm hiểu các yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng nhé!